top of page
Hippo Flippo logo_edited.jpg
Hippo Flippo VZW: Afbeelding

HIPPO FLIPPO VZW

Hippo Flippo VZW is een paardrijdvereniging aangesloten bij Paardensport Vlaanderen. Zowel de recreatieve als professionele ruiter kan een lidmaatschap en bijhorende verzekering afsluiten bij onze club.

Hippo Flippo VZW: Over ons

LID WORDEN VAN HIPPO FLIPPO VZW

LID WORDEN?

Het lidmaatschap met basisverzekering kost 60 euro. Deze verzekering omvat een persoonlijke ongevallenverzekering en een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt voor alle activiteiten in clubverband. 

Het lidmaatschap en verzekering is steeds geldig per kalenderjaar. Als lid van onze VZW heb je tal van voordelen naar verhuur van accommodatie.

Lid worden en verzekeren is heel eenvoudig. Klik hieronder op 'ik wil lid worden', vul het aanvraagformulier in en stuur het door naar hippoflippovzw@gmail.com.

Hippo Flippo VZW: Wat we doen

TARIEVEN

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten en bijhorende prijzen.

VERHUUR BINNENPISTE

De eb en vloed binnenpiste (26x52) kan worden afgehuurd op reservatie na 17u of in het weekend.

Voor het huren van de binnenpiste is reservatie verplicht. Meer info via onderstaande knop of via e-mail naar hippoflippovzw@gmail.com.

VERHUUR BUITENPISTE

De verlichte buitenpiste (30x60) kan worden afgehuurd op reservatie of vaste tijdstippen.

Hippo Flippo leden met paard gestald binnen ons complex: gratis (*)

Voor het huren van de buitenpiste is reservatie verplicht. Meer info via onderstaande knop of via e-mail naar hippoflippovzw@gmail.com

(*) Voor leden is de buitenpiste beschikbaar op:

's Avonds na 17u

Woensdagnamiddag na 14u

Zaterdagnamiddag na 12u

Voor een ander tijdstip dient u te reserveren via onderstaande knop.Hippo Flippo VZW: Prijslijst

RICHTLIJNEN

Omdat wij heel trots zijn op onze accommodatie en wij samen met onze leden willen bouwen aan de toekomst van de stal, willen wij u op de hoogte stellen van de geldende reglementen. 


Algemeen reglement
Door lid te worden van Hippo Flippo VZW aanvaard je de geldende reglementen. 
Je bent pas lid als je lidgeld betaald is. Niet-leden hebben geen toegang tot de stallen, betreed je toch de stallen, dan is dit op eigen risico.
De installatieruimtes en privédomeinen zijn niet toegankelijk.


Reglement stallen
Enkel leden mogen pony's en paarden uit hun stal halen, poetsen of opzadelen. Indien het geen eigendomspaarden betreft, kan dit enkel in overleg gebeuren met de desbetreffende eigenaar van het paard. 
Het is verboden om pony's en paarden te poetsen, uit hun stal te halen of op te zadelen als je hiervoor niet bekwaam bent of niet de nodige ervaring hebt.
Enkel in de accommodatie gestalde pony's en paarden zijn in de stallen toegelaten. Niet-gestalde paarden mogen niet in de gang of de stallen komen.


Houd de gang en de wasplaats proper. Wie 's avonds of in het weekend als laatste de stallen verlaat, doet alle lichten uit.
Houd de poorten gesloten bij koud, winderig weer. In de stallen mag niet gerookt worden.
Elk defect of abnormale toestand moet onmiddellijk gemeld worden aan Sarah Van Haeken.
Afval moet in de containers of kruiwagen gegooid worden; borstels, schoppen en rieken moeten terug op hun plaats gezet worden.
Toegang tot het voederhok, hooi of stro is voor iedereen verboden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen. 
Het is verboden om extra stro of hooi te nemen.
Leegstaande gestrooide stallen mogen niet worden leeggemaakt.

Reglement gebruik pistes
Je moet in orde zijn met je lidgeld om de pistes te mogen gebruiken, ook om te longeren.
Je moet in orde zijn met je verzekering voordat je de pistes mag gebruiken.
De buitenpiste is gratis beschikbaar voor leden tenzij gebruik door andere activiteiten (vb. jumping, training de bo stables).

De binnenpiste is enkel te gebruiken mits reservatie (zie verder bij tarieven). 
Er mag geen privéles gegeven worden behalve door lesgevers die hiervoor toestemming hebben van het bestuur van de club.
Paarden/pony's mogen niet aan de hoefslag gebonden worden.
Wie 's avonds of in het weekend als laatste de piste verlaat, moet het licht uitdoen.
Houd de poorten bij slecht weer gesloten.
Bij een defect of abnormale situatie moet je Sarah Van Haeken contacteren.
Afval moet in de vuilbakken gegooid worden: hou het netjes! Hou er rekening mee dat de pistes gesleept kunnen worden.  


Longeren
Waar mag er gelongeerd worden?

Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de longeercircel voor het longeren. Wij werken aan een nieuwe bijkomende longeercircel. 

Het is verboden te longeren in de binnen- en buitenpiste! 

Gebruik hindernismaterialen
In de buitenpiste mag er gebruik gemaakt worden van de hindernissen. De binnepiste en bijhorend materiaal kan enkel gebruikt worden mits reservatie. 

Balk gebroken? Meld dit aan Sarah Van Haeken via e-mail op hippoflippovzw@gmail.com.

Voordat je naar een hindernis rijdt, moet je dit aankondigen. Klaar met springen?

Algemene gedragsregels
Wij hechten veel belang aan orde en netheid. Mest wordt steeds opgeruimd zowel na het gebruik van de piste, als in de gangpaden en gebruik van de wasplaatsen. Vuil en afval dient in de desbetreffende vuilbakken gegooid te worden. 

Daarnaast verwachten wij een respectvolle houding zowel naar dier als mens op het domein. 

Roken is verboden in de stallen, gangen, wasplaatsen en pistes. 

Lees meer
Hippo Flippo VZW: Tekst
bottom of page